PÖFFi veebikino filmid on vaadatavad ainult Eestis!

Probleemide korral võta meiega ühendust abi@poff.ee!


ENGLISH

Films at PÖFFi web cinema are available only in Estonia!

Üldtingimused

Kehtivad alates 01.10.2019

Üldtingimused kehtivad MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali, registrikood 80044767, aadress Telliskivi 60a, 10412 Tallinn, Eesti (edaspidi PÖFF) kodulehel poff.ee (edaspidi Koduleht) olevate toodete ja teenuste tellimise kohta. Lisaks käesolevatele üldtingimustele reguleerivad Kliendi ja PÖFFi vahelisi suhteid PÖFFi klientide isikuandmete töötlemise kord (privaatsuspoliitika), Kodulehel olevate toodete hinnakiri, Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad. PÖFFi kinopiletite ostmine toimub läbi AS Piletilevi süsteemi ning lähtutakse AS Piletilevi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest, mis on leitavad veebilehel https://www.piletilevi.ee/est/uldinfo/firmast/isikuandmed/. Käesolevate üldtingimuste, privaatsuspoliitikaga ning toodete / teenuste hinnakirjaga on võimalik tutvuda PÖFFi kodulehel.

  1. Toodete ja teenuste tellimine Toodete ja teenuste tellimiseks peab Klient end registreerima PÖFFi internetikeskkonna kasutajaks. Tellimust on võimalik esitada eesti ja inglise keeles. Klient valib endale Kodulehelt meelepärase toote või teenuse ning lisab selle ostukorvi. Enne tellimuse lõplikku esitamist on Kliendil võimalik kontrollida ja muuta oma tellimust. Pärast teenuse üle kontrollimist kinnitab Klient oma tellimuse ning valib enda jaoks sobiva makseviisi ning asub tellimuse eest maksma. Kõik Kodulehel näidatatud toodete ja teenuste hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu, välja arvatud annetused. Tellitud toodete või teenuste eest on võimalik maksta pangalingi kaudu. Kliendi ja PÖFFi vaheline leping loetakse sõlmituks kui Klient on tellimuse kinnitanud ning PÖFF on edastanud Kliendile tellimuse kinnituse.

PÖFF on isikuandmete vastutav töötleja, PÖFF edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

  1. Toodete kättesaamine Toodete kättesaamise täpne info saadetakse Kliendi e-posti aadressile pärast tellimuse kinnitust. Kui Klient on ostnud ‘Hundipass 36’, ‘Toetaja Hundipassi’ või ‘Just Filmi Passi’, väljastatakse Kliendile isiklik kaelakaart, mis sisaldab Kliendi ees- ja perekonnanime, Kliendi kaelakaardi tüüpi ning portreepilti. Kaelakaardi saab kätte alates 8. novembrist PÖFFi infopunktist Coca-Cola Plazas. Klientidele, kes on ostnud ‘Hundipass 8’ või ‘Hundipass 16’, kaelakaarti ei väljastata.

  2. Tellimusest taganemine Taganemisõigust ei kohaldata lepingule, mille esemeks on teenuse osutamine, kui PÖFFipoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine on alanud Kliendi sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab PÖFFipoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse, samuti lepingule, mille esemeks on vaba aja veetmise teenus, kui PÖFF kohustub eespool nimetatud lepingut sõlmides osutama teenuse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul . Erandjuhul kui taganemisõiguse välistusi ei kohaldata, siis Kliendile lepingu esemena üleantud asja tagastamisega seotud otsesed kulud jäävad Kliendi kanda.

  3. Kliendi õigused Kliendil on õigus tellida internetikeskkonnas PÖFFi poolt määratud hinnaga tooteid ja teenuseid. Kliendi poolt saadav toode peab vastama kodulehel toodud tingimustele. Kui toode või teenus ei vasta lepingutingimustele, siis on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

  4. Kliendi kohustused Tellimuse vormistamisel on Kliendil kohustus esitada tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number, riik, sünnikuupäev, sugu, portreepilt (kui Passi tüüp seda nõuab). Juhul, kui Kliendi poolt esitatud andmed on vigased ja / või mittetäielikud, siis MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival ei saa garanteerida tellimuse täitmist. Vea avastamise või andmete puudumise korral tuleb Kliendil PÖFFiga ühendust võtta, et andmeid täiendada ja / või parandada.

Tellimuse vormistamisel kinnitab Klient, et ta nõustub käesolevate üldtingimustega ning kohustub neid täitma. Kui Klient märkab oma kontol kahtlast tegevust, siis on ta kohustatud sellest viivitamatult MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali teavitama.

  1. MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali õigused PÖFFil on õigus muuta käesolevaid üldtingimusi ilma ette teatamata. Uued kehtivad tingimused avaldatakse internetikeskkonnas. PÖFFil on õigus igal ajal muuta internetikeskkonnas olevate toodete ja teenuste hindu. Uued hinnad avaldatakse internetikeskkonnas. PÖFFil on õigus tellimuse täitmisest loobuda, kui on ekslikult märgitud tootele või teenusele vale hind. Kui Klient ei täida käesolevates üldtingimustes määratud kohustusi, siis ei saa PÖFF garanteerida tellimuse täitmist ning on õigus Kliendi konto kustutada.

  2. MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali kohustused PÖFF on kohustatud Kliendile tagama nõuetekohase toote või teenuse kättesaamise. Küsimuste tekkimisel võtke ühendust telefonil +372 5665 4108 või e-posti aadressil hundikari@poff.ee.